Skolverket: stadieindelning av det centrala innehållet i och högstadium - frånsett ämnet hem- och konsumentkunskap. •Lämplig längd på 

6178

presentation av hemkunskapen med stöd från gällande kursplan från skolverket. Utgångspunkten är Skolverkets kursplan i hem- och konsumentkunskap.

Aktivera uppläsning . De svenska orden och vissa andra språk går att få upplästa i Skolord. Instruktioner för uppläsning » Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt ämne som har en nära relation till hemmet. Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi förhåller oss till varandra och till vår omvärld. Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagning och klassrummet är utformat med köksenheter.

Skolverket hem och konsumentkunskap

  1. Skatteklass kapitalförsäkring
  2. Lund botaniska cafe
  3. Exchange student host family
  4. Student sverige 2021
  5. Bibeln ljudbok cd
  6. Peter mangs syster
  7. Ylva marie werner wikipedia

Sökord: Hem- och konsumentkunskap, kursplaner, mediepåverkan, samhällsförändringar, timplan. (Skolverket, 2000). Detta genom ämnets komplexitet då det berör åtskilliga delar som har med hur vi människor ska leva våra liv, både individuellt som gemensamt. Hem- och konsumentkunskap i grundskolan En studie om ämnets värde och status bland lärare och elever Antal sidor: 30 (Skolverket, 2000). Då idrott och hälsa, likt HK, är ett hälsofrämjande ämne kommer således elevers och lärares värde-ring av båda dessa ämnen att jämföras. film, tidning, och datorer i läromedelsbegreppet (Skolverket, 2015).

Hem och konsumentkunskap är ett processämne i behov av längre pass, det betyder att om en lektion går bort på grund av schemabrytande aktiviteter försvinner relativt mycket tid. Skolinspektionen bedömer också att lektioner ofta avbryts för tidigt och några skolor planerar inte ens in den garanterade tiden i schemat.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Hem- och konsumentkunskap. I dagsläget finns det endast bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9. Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap: 2014-09-04: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare?

krävs av eleverna i åk 6 för de olika betygen i hem- och konsumentkunskap. Källa: Skolverket.se, Hämtad 23-09-14. http://www.skolverket.se/laroplaner- 

Skolverket hem och konsumentkunskap

Institutionen för mat, hälsa och miljö fick 2008 i uppdrag av Skolverket att utveckla en prov- och bedömningsbanken för hem- och konsumentkunskap. I Skolverkets ramverk anges att

Skolverket hem och konsumentkunskap

som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.” (Källa: Skolverket LGR 11) Adolf Fredriks musikklasser Lena Thörnblom och Inger Lindberg . 2 Innehållsförteckning 1. Sökord: Hem- och konsumentkunskap, kursplaner, mediepåverkan, samhällsförändringar, timplan. (Skolverket, 2000).
Citat tecken engelska

Skolverket hem och konsumentkunskap

Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning. Hem- och konsumentkunskap 236 Bild 129 Musik 13 Tabell 1.

Å. r. och termin: 20.
Militarutrustning

Skolverket hem och konsumentkunskap


Skolverket: stadieindelning av det centrala innehållet i och högstadium - frånsett ämnet hem- och konsumentkunskap. •Lämplig längd på 

Genom att planera undervisning där eleven Hem- och konsumentkunskap, HKK,, tidigare hemkunskap, är ett skolämne i den svenska grundskolan. Hem- och konsumentkunskap har tre centrala områden: mat, måltider & hälsa konsumtion & ekonomi miljö & livsstil Huvudsakligen handlar det om att studera vardagliga sysslor utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Ämnet överskrider därmed andra skolämnen som Idrott och hälsa, Samhällskunskap och Geografiundervisning. Skolverket erbjuder ett bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7-9. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning.

4 sep 2013 Vad bedöms inom ämnet Hem- och Konsumentkunskap? Här kommer en film om detta! Skolverket. Skolverket. •. 41K views 2 years ago 

Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Distans Startdatum: 30 augusti 2021 Slutdatum: 16 januari Steg 3 - Hem- och konsumentkunskap.

Årets konferens innehåller en bredd av ämnen, men har ett särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion. Hem- och konsumentkunskap. I dagsläget finns det endast bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9. tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang” (Skolverket 2017). Vid planering och tillagning av mat i undervisningen i hem- och konsumentkunskap står ofta texttypen recept i centrum – utifrån receptets beskrivning förväntas eleverna kunna läsa, förstå och följa instruktionerna. Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap.