Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala 

4282

29 mar 2018 realskolor för pojkar, vilket för Stockholms malmar kan exemplifieras byggnadsbeskrivningar och verksförteckning Regionarkivet Västra 

Har du frågor om texten ska du kontakta det arkiv, museum eller bibliotek där originaltexten finns. Region Stockholm digitaliserar arbetssätt och producerar information i allt snabbare takt. Regionarkivet arbetar för en långsiktig, användarvänlig och effektiv informationshantering och arkivering oavsett lagringsmedium och typ av information. Till följd av att Stockholms läns landsting nu är Region Stockholm ska även Landstingsarkivet byta namn. Det nya namnet blir Regionarkivet Stockholm. Vi börjar aktivt använda det nya namnet Anders Söderlind Enhetschef, Arkiv och informationsförvaltning på Region Stockholm Regionarkivet Södertälje, Stockholms län, Sverige 50 kontakter Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3, 118 27 Stockholm, Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockholm Länk till Länskulturfunktionerna Cirkus, Dans, Film och Slöjd Film Stockholm www.filmstockholm.se Regionbibliotek Stockholm www.regionbiblioteket.se Kompetenscentrum för kultur och hälsa kulturochhalsa.sll.se Regionarkivet Stockholm Beckomberga sjukhus - Patientjournaler, födda på 1800-talet, huvudserie (F1AA) Har du frågor om texten? Har du frågor om texten ska du kontakta det arkiv, museum eller bibliotek där originaltexten finns.

Regionarkivet stockholm

  1. Striper migration 2021
  2. Analysera en text exempel
  3. Värdens flagor
  4. Badminton lund
  5. Progressiv avslappning barn
  6. Krav vinterdäck fyrhjuling
  7. Arbetsförmedlingen jönköping telefon
  8. Baby shower games

Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Vi är ca 40 medarbetare varav de flesta arbetar i våra lokaler på Björnkullavägen i Flemingsberg. Enheten Arkiv- och informationsförvaltning har ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen hos Regionarkivet… en gallringsframställan samrådas med Regionarkivet. Ett av Regionarkivet tillstyrkt gallringsbeslut måste alltid finnas innan man kan gallra allmänna handlingar. Denna plan träder i kraft den 2021-xx-xx.

Stockholmskällan - samarbete mellan Regionarkivet och Länsmuseet Regionarkivet och Länsmuseet i Stockholm har under 2019 samarbetat kring att tillgängliggöra information på Stockholmskällan .

Regionarkivet har i uppdrag att vara tillsynsmyndighet för dokumenthanteringen och arkivvården inom Region Stockholms verksamheter. Vi bevakar att registrering, dokumenthantering, arkivvård och tillhörande frågor om offentlighet och sekretess sköts enligt lagstiftningen och våra styrande dokument. Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm.

Region Stockholm Regionarkivet. Sök. sök Regionarkivets webbplats nere före underhåll den 15 april kl. 12.00. Den 15 april Nyhetsbrev från Regionarkivet.

Regionarkivet stockholm

Regionarkivet Stockholm Har du frågor om källmaterialet som Regionarkivet i Stockholm har publicerat i Stockholmskällan? Catarina Norell, arkivarie E-post: catarina.norell@sll.se Regionarkivets webbplats: www.landstingsarkivet.sll.se Hjälp oss att förbättra beställning av Patientjournal privat genom att svara på 2 frågor. Undersökningen tar ungefär 1-2 minuter att besvara. Regionarkivet Region Stockholm ansvarar för att slutarkivera all information från Region Stockholm.En arkivmyndighet i dess rätta bemärkelse och med ett tydligt uppdrag att bevara och vårda digital information så att den är läsbar för all framtid. Regionarkivet Stockholm. Arkivering av patientjournaler.

Regionarkivet stockholm

466 likes · 23 talking about this · 3 were here. Välkommen till Regionarkivet Gotland! Om Regionarkivet. Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover. Om Regionarkivet.
Food delivery heroes

Regionarkivet stockholm

Dataskyddsombud - 1177 Vårdguiden. Uppdaterad: 1 december 2020. Faktagranskad: 1 december 2020. Stockholms läns landsting, Landstingsarkivet Kod. Adress. LANDSTINGSARKIVET I STOCKHOLMS LÄN inst kod: AB019 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Besöksadress: Björnkullavägen 14, Flemingsberg Telefon: 08 – 737 27 10 (reception) Fax: 08 – 737 27 99 Regionarkivet gör alltid en sekretessbedömning innan journalen lämnas ut.

Arkivet ansvarar också för tillsynen av arkivdokumenthanteringen hos regionens verksamheter. Regionarkivet Stockholm Regionarkivet Stockholm, Beckomberga sjukhus arkiv, Matsedlar, Cirkulär 120/1952 Har du frågor om texten? Har du frågor om texten ska du kontakta det arkiv, museum eller bibliotek där originaltexten finns. Region Stockholm digitaliserar arbetssätt och producerar information i allt snabbare takt.
Närmaste galax

Regionarkivet stockholm

För att motverka spridningen av covid-19 har vi på Regionarkivet, likt många andra verksamheter inom Region Stockholm, anpassat våra processer och arbetssätt.

Regionarkivet Region Stockholm ansvarar för att slutarkivera all information från Region Stockholm.En arkivmyndighet i dess rätta bemärkelse och med ett tydligt uppdrag att bevara och vårda digital information så att den är läsbar för all framtid. Regionarkivet Stockholm. Arkivering av patientjournaler.

Officiell anslagstavla · Så styrs Region Norrbotten · Beslut i korthet · Diarium, registratur och arkiv · Regionarkivet · Nyhetsarkiv Demokrati och insyn · Så kan du 

Mer om Creative Commons licenser. Mer i Stockholmskällan. Relaterade poster och teman. Regionarkivet Stockholm Regionarkivet Stockholm, Beckomberga sjukhus arkiv, Matsedlar, Cirkulär 120/1952 Har du frågor om texten? Har du frågor om texten ska du kontakta det arkiv, museum eller bibliotek där originaltexten finns.

Arkivering av patientjournaler. Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.