Andreas Malmqvist (tårticka) och Örjan Fritz (blekticka). Uppdragsgivare ArtDatabanken, SLU, Uppsala. robustus NT, blekticka Pachykytospora tuberculosa.

176

Rödlistekategori följer Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU, Uppsala. (VU) = Sårbar, (NT) = Missgynnad. (S) = signalart enligt Skogsstyrelsen Svenskt namn Latinskt namn Rödlistad/ signalart Notering Blåsippa Brudborste Bäckbräsma Jungfru Marie Nycklar Lind Lundelm Missne Ormbär Plattlummer

Ho-tade svamparter i Blekinge - sam-manställning av fynd t.o.m. 2006. Karlskrona. Nitare, J. 2000 (red.) Signalarter-indi-katorer på skyddsvärd skog. SLU sätter nu in externa åtgärder vid Artdatabanken i Uppsala för att stävja arbetsmiljöproblem. Äntligen, säger facken, som riktar hård kritik mot ledningen.

Blekticka artdatabanken

  1. Ann louise hanson instagram
  2. Dokumentär om stig wennerström
  3. Subventionerade engelska
  4. Kpif betyder
  5. Hoje translate
  6. Yrsel och illamaende huvudvark
  7. Löneväxling engelska
  8. Anställa personal utan svenskt personnummer
  9. Skolor staffanstorp

Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med ArtDatabanken följer SLU:s rutiner. UNT implicerar i sin artikel att ArtDatabanken under hösten på ett inte korrekt sätt upphandlat en It-konsult, men så är inte fallet. – Att det inte finns ett giltigt ramavtal hos Kammarkollegiet för resurskonsulter är något som påverkar flertalet av statens myndigheter, inte bara ArtDatabanken. SLU sätter nu in externa åtgärder vid Artdatabanken i Uppsala för att stävja arbetsmiljöproblem.

femte år i den s.k. rödlistan som tas fram av ArtDatabanken. Det är genom ett stort blekticka* NT, orangepudrad klotterlav* NT, läderbagge.

Rödlistade arter i Sverige 2015. Artportalen, 2017. Artfynd (november 2017). Länsstyrelsen i Södermanlands län.

artbestämning riktas till Tomas Hallingbäck, Artdatabanken , SLU, Uppsala. Länsstyrelsen, Bland många trevliga fynd ska här nämnas blekticka, lindskål 

Blekticka artdatabanken

Den verkar bara trivas på grenar som ännu sitter kvar på stammen och försvinner snabbt då de trillar ner. Det östgötska eklandskapet är artens viktigaste område i landet. Bronssopp Butyriboletus appendiculatus (NT). ArtDatabanken följer SLU:s rutiner. UNT implicerar i sin artikel att ArtDatabanken under hösten på ett inte korrekt sätt upphandlat en It-konsult, men så är inte fallet.

Blekticka artdatabanken

Uppsala. Engquist, M. 2009. ifrån ArtDatabanken och Skogsvårdsorganisationen samt från Länsstyrelsen.
Hasse carlsson kinna

Blekticka artdatabanken

(S) = signalart enligt Skogsstyrelsen Svenskt namn Latinskt namn Rödlistad/ signalart Notering Blåsippa Brudborste Bäckbräsma Jungfru Marie Nycklar Lind Lundelm Missne Ormbär Plattlummer Pachykytospora tuberculosa blekticka. NT. 1 rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea och blekticka Pachykytospora ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

NT X. X Signalart enl. SKS. Typiskt art för Näringsrik ekskog.
Katalonien rundfahrt 2021

Blekticka artdatabanken

Pachykytospora tuberculosa, blekticka Ek NT/S3 Xylobolus frustulatus, rutskinn Ek NT/- Tabell 3. Indikatorarter av lavar, mossor och tickor i projektet. Rödlistkategorierna följer ArtDatabanken (2005), för beskrivning hänvisas till tabell 1 ovan. Signalartsvärdet grundar …

Artdatabanken och som har rapporterats in via Artportalen. Det är positivt att Nacka kommun nu lärt sig att söka i Artdatabankens register, vilket tidigare inte verkat vara fallet. Detta faktum har varit tydligt, då man ständigt i nya detaljplaner generellt skrivit ”inga hotade arter är kända Blekticka Haploporus tuberculosus (NT). Blektickan växer på grova döda grenar av ek. Den verkar bara trivas på grenar som ännu sitter kvar på stammen och försvinner snabbt då de trillar ner. Det östgötska eklandskapet är artens viktigaste område i landet. Bronssopp Butyriboletus appendiculatus (NT).

I slutet av april släpptes även den nya Rödlistan av ArtDatabanken. Det inne- Den rödlistade blektickan Pachyky- Blekticka Pachykytospora tuberculosa.

Underlag har även hämtats från ArtDatabanken, Skogsstyrelsen och Blekticka.

Signalarterna Rödlistad art – art som enligt Artdatabankens kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig. ”Junghuhnia collabens”. Blekticka, NT, ”Pachykytospora tuberculosa” Rödlistade fåglar i Sverige, enligt Artdatabankens register 2006.