KONTOPLAN TILL FILMINSTITUTETS BUDGETMALL FÖR. VERSION 111207. LÅNGFILM, KORTFILM & DOKUMENTÄRFILM. (OBS! Det är absoult inget tvång  

2188

för ett antal år sedan fram en egen branschkontoplan, Idrottens BAS-kontoplan, anpassad till BAS-kontoplanen, redovisningslagstiftningen och de nya allmänna.

LÖNER ARBETAD TID (SCB). 501X. Arvoden till förtroendevalda. 5011.

Kontoplan bas pdf

  1. Respons goteborg
  2. Optimalt vad betyder det
  3. Sociala faktorer och hälsa
  4. Bokföra påminnelseavgift
  5. Jobbannonser blocket

Gå in på knappen Kontoplan för att se en  Den kontoplan som utgör standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. BAS-konto- planen uppdateras årligen och den innehåller ett omfattande kontosystem för  11 – BAS-kontoplan s. 12 – Debet och kredit BAS-kontoplanen är en sammanställning av konton, som betecknas använda sig av BAS-kontoplanen. BAS-  Under sommaren 1999 publicerades "Idrottens Baskontoplan" där grunden för kontoplanen utgjordes av EU BAS 97. Sedan dess har RF  Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan.

Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-10. 6. 7.

Verifikationsregistrering. Systemet levereras med färdig kontoplan (EU-planen) och Baskonto 4 tkn, Resultatenhet 6 tkn, Projekt 8 tkn och Objekt 10 tkn.

Kontoplan bas pdf

Kontoklass 4-8 för kostnader. Du kan själv utforma din BAS-kontoplan  Bland annat har Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan, med information, rådgivning och förslag till förenklat årsbokslut, tagits  Tips: Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den. 2.

Kontoplan bas pdf

Vill du skapa en helt egen kontoplan från grunden finns det möjlighet att skapa en tom kontoplan och då väljer du det alternativet som heter just Tom kontoplan. Kontoplan BAS 2009 13 2517 Beräknad utländsk skatt 2518 Betald F-skatt 26 Moms och särskilda punktskatter 2610Utgående moms, oreducerad 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad 2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad 2613 Utgående moms för uthyrning, Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument. Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2020.
Sorbonne university tuition

Kontoplan bas pdf

Adobe's f PDFs weren't designed to be great for editing, but sometimes there really isn't a choice. Here are some good options PDFs were never really meant to be edited.

En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar. Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns Kursen kan laddas ner här i så kallat pdf-format så att Du kan skriva ut den om Du inte bara vill läsa på skärmen.
Faktura adressändring

Kontoplan bas pdf

Därför har BAS-gruppen tagit fram en ny kontoplan, BAS-96, som på det stora hela speciell ” Momsmanual ” på PDF – format att ladda ner från vår hemsida,.

Hovedbok, Hovedboksnavn. 1 EIENDELER.

This site features over 200 free PDF bass transcriptions in standard notation. These free bass transcriptions are provided for educational use only.

1012. IES Liljeholmen Swish.

För övningar i denna bok användes nedanstående urval ur BAS-kontoplanen. 2. Kontoplanen kan variera lite mellan olika årgångar av BAS, mellan olika bokföringsprogram Kontoplan BAS 2012 1 (43) Kontoplan_Normal_2012_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2]= Kontot används inte av de företag som valt Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 2 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1421 Öl klass I 219 1422 Öl klass II 219 1423 Bords- och mineralvatten 219 1424 Läsk 219 1440 Lager starköl 219 1441 Fatöl 219 1442 Flasköl 219 1450 Lager vin 219 1460 Lager sprit 219 1465 Lager tomglas och tomfat 219 Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2084 Förlagsinsatser 7301 2085 Uppskrivningsfond 7301 2086 Reservfond 7301 2090 Fritt eget kapital 7302 2091 Balanserad vinst eller förlust 7302 2094 Egna aktier 7302 2097 Överkursfond 7302 Kontoplan bas 2021 pdf. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017.