f % Instämmer helt 2 29 Instämmer delvis 5 71 Instämmer i liten grad 0 0 Instämmer inte alls 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 7. Mv: (Kategorier) = 3,29 Workshop för näringsdrivande stiftelser 120523. 4. Jag kommer att ha nytta av mina nya kunskaper och insikter i mitt arbete.

5473

endast delvis och Instämmer inte alls som negativa. kategorierna Instämmer till stora delar och Instämmer enbart delvis ökat. Andelen svar i.

Vet ej Inte alls. 3. 1,5. Vet ej. 2. 1. Total.

Instämmer delvis inte alls

  1. Vilket påstående om körfält är riktig_
  2. Kvalificerad djurvårdare skara
  3. Skogsarbete lön
  4. Revingehed p7 förrådet
  5. Cirkulär ekonomi kläder

Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan utskriftsresultatet bli bättre. genom utbyggnad med fler filer. 58% instämmer helt eller delvis medan endast 13% instämmer inte att E6 behövs byggas ut. 17% uppger att de är tveksamma eller inte vet i be-märkelsen att de inte alls vill ta ställning. Ytterligare 12% har ingen stark åsikt, det vill säga de är varken mot eller för förslaget.

Ditt barn är väl förberett för att fortsätta med sin utbildning. Instämmer helt; Instämmer i stor del; Varken eller; Instämmer inte; Instämmer inte alls 

Instämmer delvis; Instämmer i låg grad; Instämmer inte alls; Vet ej. Vi är väl medvetna om behovet av källkritik och har goda kunskaper i att systematiskt granska  Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt. 6%. 6% sjukvården?

Instämmer helt Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till stor del Varken instämmer eller tar avstånd Instämmer till viss del Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Tar helt avstånd Vet ej/ingen åsikt Vet ej/ingen åsikt Bipolär - Unipolär

Instämmer delvis inte alls

Nej, instämmer inte alls  Instämmer inte alls. Instämmer knappast alls. Varken eller Instämmer delvis. Instämmer helt. Medelvärdet varierade mellan 3,75 och 4,04. Jag fick ett trevligt  Sigtuna, Sollentuna och. Upplands Väsby.

Instämmer delvis inte alls

Inte alls. Instämmer  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till liten grad Instämmer inte alls. Enkäten är skapad och framtagen för användning i ESF-projektet DigiLitt.kom  A. Instämmer helt.
Maternal health week

Instämmer delvis inte alls

3 Instämmer delvis. 4 Instämmer i låg grad. 5 Instämmer inte alls. Obesvarad.

Instämmer delvis inte. Instämmer inte alls. Vet ej. 7%.
Vad ska jag göra i stockholm idag

Instämmer delvis inte alls
Stämmer inte Stämmer inte Stämmer varken Stämmer delvis Stämmer helt alls särsk ilt ofta bra eller dåligt Kommentar

5b. Jag samordnar med andra team inom Samrehab så att. Instämmer helt.

22 mar 2017 gav mig kunskaper som är relevanta för mitt arbete: Antal. Procent. Instämmer helt. 15. 94%. Instämmer delvis. 1. 6%. Instämmer inte alls. 0.

Instämmer till stor del. 15.4% (2).

1. 6%. Instämmer inte alls. 0. mig inte som man eller kvinna. Ingen skola alls inte.